قیمت خرید بلیط دقیقه 90 تهران به تفلیس گرجستان در تاریخ 27 بهمن ماه 1396 روز جمعه در ساعت 22:01 توسط شرکت هواپیمایی جورجین ایر 209.800 تومان است. این قیمت پرواز برای همین ساعت می باشد و