• قیمت بلیط لحظه آخری اصفهان کیش در تاریخ 15 اسفند 96 روز سه شنبه ساعت 18:20 معادل 118.900 تومان است و نرخ بلیط اصفهان به جزیره کیش در تاریخ 16 اسفند چهارشنبه برابر با 161.300