نرخ بلیط لحظه آخری هواپیما شهر مشهد به زابل در روز 96/10/17 (هفده دی ماه سال 96) در ساعت 2 ظهر توسط ایرلاین فرودگاه مشهد 195.200 تومان است. این قیمت در ساعت 2 ظهر ثبت شده و