قیمت بلیط هواپیما دقیقه 90 جزیره کیش به کرمانشاه در تاریخ 23 بهمن ماه 1396 در ساعت 17:26 توسط شرکت هواپیمایی آتا ایر 295.800 تومان می باشد. این قیمت به دلیل دقیقه نود بودن متغییر است