پرواز دوطرفه استانبول با ایرباس قشم ایر ⏱ساعت رفت قشم ایر : 18:00 ⏱ساعت برگشت قشم ایر : 22:00   Istanbul 24JAN TO 30 JAN ? 890 Istanbul 24JAN TO 31 JAN ? 890   Istanbul 26JAN