تور مشهد از تهران (و سایر شهرها) (دو طرف هوایی) حرکت جمعه 6 بهمن برگشت دوشنبه 9 بهمن *اعداد در هزار تومان ضرب می شوند و مبلغ تور به ازای هر نفر با رفت و برگشت تهران